آیت محمد ولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص غیرقانونی اعلام شدن فعالیت سکه ثامن اظهار کرد: مجوزی که سکه ثامن داشته از وزارت صنعت بوده است.

وی افزود: سایتی که بنر تبلیغ سکه ثامن را زده بود متعلق به ما نیست و از چند وقت قبل اعلام کرده بودیم که چنین سایتی نداریم. سکه ثامن 6 ماه است وارد تهران شده و قبلا در شهر تبریز بوده است.

محمد ولی گفت: با مذاکراتی که با وزارت صنعت انجام گرفته شاید مجوز فعالیت چنین شرکتهایی به اتحادیه طلا و جواهر واگذار شود ولی با توجه به اطلاعات و تخصصی که ما داریم شاید تا چند وقت آینده به هیچ شرکتی برای اینگونه فعالیتها مجوز ندهیم.