رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در گفتگو با خبرنگار «نود اقتصادی» در رابطه با عدم حضور سفیر در کشورهای چین و هند گفت: اگر در هر فرآیند زیرساخت‌های درستی پیش بینی شود، افراد تنها تسهیل کننده آن فرآیند هستند نه تصمیم گیرنده، اما از آن جهت که در کشور ما همه امور متکی به افراد است بنابراین نبود سفیر در سفارتخانه‌های ایران مانند سفارتخانه‌های هند و چین موجب می‌شود تا کارها و امور به درستی صورت نگیرد.

وی افزود: سفیر باید در سفارتخانه حضور داشته باشد تا بتواند پل ارتباطی برقرار کند، زمانی که ما در سفارتخانه‌هایمان سفیر نداشته باشیم در حقیقت این پل ارتباطی قطع شده و روند امور کند خواهد شد.

پدیدار گفت: سفیر وزنه اعتباری یک کشور و نماینده سیاسی یک کشور است، بنابراین وقتی سفیری در سفارتخانه حضور نداشته باشد گفتگویی میان دو کشور انجام نمی شود و اقدامات مناسبی هم صورت نمی گیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: ما در حوزه انرژی نیاز به حضور سفیر در دیگر کشورها از جمله  چین و هند داریم تا وارد مذاکره شده و اگر موانعی وجود دارد آن را بردارد اما متأسفانه هنوزاین اتفاق نیفتاده است. در مجموع عدم حضور سفیر در کشورهایی مانند هند و چین که حدود نصف ایران را میخرند در شرایط تشدید تحریمها عجیب است!

حسام ارمغانی