ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند در گفتگو با «نود اقتصادی» بیان داشت: با انتخاب آقای انصاری به عنوان معاون اقتصادی وزارت امور خارجه آقای چگینی به عنوان سفیر جدید معرفی شده اند، در حال حاضر یک فاصله زمانی برای حضور سفیر جدید اتفاق افتاده که البته این به معنای تعطیل شدن سفارتخانه نیست.

وی ادامه داد: باید قبل از این که سفیر جدید به حوزه مأموریتی خود برود تمهیداتی اندیشیده شده و مقدماتی فراهم شود، که در حال حاضر این بازه زمانی مورد نیاز برای حضور سفیر جدید تا حدی طولانی شده است.

جمیلی تأکید کرد: حضور سفیر در چنین زمانی که تحریم‌ها شدت پیدا می کند می‌تواند در روابط بین ایران و هند مؤثر بوده و یک نقطه قوت برای کشورمان محسوب شود و شتاب بیشتری به روابط بین ایران و هند بدهد.

وی در پاسخ به این که چرا حضور آقای چگینی تا این حد طولانی شده است، گفت: شرایط جدید می طلبد که تحرک های سریعتری داشته باشیم و حتما باید از خود آقای چگینی سؤال شود که علت طولانی شدن حضورشان چه بوده است.

رئیس اتاق ایران و هند در پایان خاطرنشان کرد: هند و چین از جمله کشورهایی هستند که همکاری شان با ایران نسبت به سایر کشورها بیشتر است و قطعا خرید خود را از ایران ادامه می‌دهند.

گفتنی است 27 دی 96 سفیر سابق ایران در هند به عنوان معاون وزیرخارجه منصوب شد و 2 مرداد ماه امسال هم چگینی به عنوان سفیر جدید ایران در هند انتخاب شد که البته هنوز در محل کار خود حاضر نشده سفارت ایران در هند 240 روز است سفیر ندارد.