«نود اقتصادی»:بر اساس اعلام مقامات دولتی هند، این کشور ، بزرگ ترین محموله نفتی خود از ایران را در 9 ماه گذشته در دسامبر (دی ماه) دریافت کرده است.

به گزارش روزنامه اکونومیک تایمز در روز سه شنبه، این مقام دولتی هند افزود: واردات نفت خام هند از ایران در ماه دسامبر 550 هزار بشکه نفت خام در روز بوده است که این مقدار در مقایسه با ماه گذشته آن 78 درصد افزایش یافته که بیشترین واردات نفت خام هند از ایران از ماه مارس تاکنون محسوب می شود.

این مقدار بیش از واردات ماهانه سه خریدار بزرگ آسیایی نفت ایران یعنی چین،کره جنوبی و ژاپن در ماه دسامبر محسوب می شود.

ماه گذشته تایوان نیز از ایران نفت خریداری کرد.

خریداران آسیایی در ماه دسامبر در مجموع 1.92 میلیون بشکه نفت خام در روز از ایران خریداری کرده اند که این مقدار در مقایسه با یک ماه گذشته آن 7 درصد کاهش یافته است.

ایران روزانه 3.8 میلیون بشکه نفت خام تولید می کند و سومین تولید کننده بزرگ سازمان کشور های صادر کننده نفت (اوپک) محسوب می شود.

این در حالی است که در ماه دسامبر شرکت 'پتروناس' مالزی برای اولین بار از سال 2012 حدود 300 هزار بشکه نفت خام از ایران خریداری کرد.

مالزی پس از اعلام تحریم های هسته ای غرب علیه ایران در سال 2012 ، واردات نفت خود را از تهران متوقف کرده بود.

ایران پس از بدست آوردن توافق هسته ای (برجام) در سال 2015 و لغو تحریم های اقتصادی علیه خود، تولید نفت خود را دو برابر کرده است.