«نود اقتصادی»:بررسی عملکرد تولید هشت ماه شرکت‌های تولیدکننده آلومینیوم ایران حاکی از تولید 223 هزار و 877 تن محصول تا پایان آبان ماه امسال بوده که رشد منفی 2 درصدی را در همسنجی با پارسال نشان می‌دهد.

به نقل از جدول عملکرد تولید شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی ایران، در این مدت تولید آلومینیوم در شرکت «هرمزال» 69 هزار و 839 تن، «المهدی» 40 هزار و 296 تن و «ایرالکو» 113 هزار و 742 تن بوده که به ترتیب با رشد 11 درصدی، منفی یک و منفی 9 درصدی همراه بوده است.

بر پایه این گزارش، تولید شرکت های یاد شده در آبان ماه گذشته در شرکت هرمزال 9 هزار و 59 تن، المهدی پنج هزار و 203 تن و ایرالکو 14 هزار و 702 تن بوده که به ترتیب رشد 24 درصدی، 10 درصدی و منفی پنج درصدی را به ثبت رساندند.

همچنین در این مدت تولید پودر آلومینا در شرکت آلومینای ایران با رشد سه درصدی نسبت به هشت ماه پارسال 160 هزار و 713 به ثبت رسید.

تولید این محصول در آبان ماه امسال با رشد هشت درصدی در مقایسه با آبان ماه 95 به 20 هزار و 322 تن رسید.

پیشتر «مهدی ثقفی» مدیرعامل شرکت ایرالکواظهار کرده بود: سالیانه تا 350 هزار تن آلومینیوم در کشور تولید می شود که نیمی از این تولید در شرکت آلومینیوم اراک و نیمی دیگر در کارخانه های هرمزال و المهدی است.

به گفته وی، نیاز سالیانه کشور 500 هزار تن آلومینیوم است و ما به التفاوت مورد نیاز از خارج وارد می شود و هر میزان که آلومینیوم تولید شود، خریدار و مشتری برای آن وجود دارد.

ثقفی یادآوری کرد: این مشروط به آن است که مشتریان با مشکل نقدینگی روبرو نباشند اما در عمل شاهدیم به همین دلیل 30 درصد از شمش آلومینیوم تولیدی صادر می شود.