درِگوشی مردم با «نود اقتصادی»- متاسفانه برخی بانک‌ها از پذیرش یارانه نقدی به عنوان ضامن وام ازدواج، خودداری می‌کنند.


بانک مرکزی بخشنامه ای را ابلاغ کرده که نه خودش پیگیری میکند و نه خود بانک‌ها!


من سوالم این است چه کسی پاسخگوست؟ چرا ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر ضمانت یارانه نقدی به عنوان وام ازدواج، اجرایی نمی‌شود؟! آقای سیف چه می‌کند؟