«نود اقتصادی» نوشت:شرکت کارخانجات ایران مرینوس، یکی از تولیدکنندگان بزرگ پشم، به دلیل رکود حاکم بر بازار ملک و شرایط اقتصادی، از فروش 300 میلیارد ریال از املاک این کارخانه بازماند.

طبق تکلیف مجمع شرکت کارخانجات ایران مرینوس درسال قبل، قرار بوده تا با فروش 300 میلیارد ریال از املاک کارخانه، پرداخت طلب سهامداران از منابع درآمدی مذکور اجرایی شود.

برمبنای اعلام شرکت کارخانجات ایران مرینوس، با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای فروش املاک مذکور، تاکنون این مهم صورت نپذیرفته و حتی مشکل دیگری هم بدان افزوده شده؛ جابجا نشدن تعدادی ازانهار موجود درعرصه املاک!

بنابراین به دلیل عدم جابجایی این انهار، امکان فروش مستغلات درکوتاه مدت بسیار سخت شده و این امر، اجرایی شدن این موضوع را در هاله ای از ابهام قرارداده است.