به گزارش «نسیم آنلاین»مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: صاحبنظران اقتصادی برای شتاب در روند میدان مشترک پارس جنوبی بویژه پس از تحریم ها به صنعت نفت و دستگاههای تصمیم گیر کشور کمک کنند.
رکن الدین جوادی تصریح کرد: صاحبنظران اقتصادی با همفکری و راهنماییهای خود برای شتاب در روند میدان مشترک پارس جنوبی بویژه پس از تحریمها به صنعت نفت و دستگاههای تصمیم گیرنده کمک کنند.
جوادی با اشاره به برنامه های تدوین شده در برنامه ششم توسعه که بزودی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد، ادامه داد: امیدواریم با توجه به منابع مالی محدود در کشور سازوکاری اندیشیده شود تا بخش زیادی نیازهای مالی صنعت نفت در برنامه ششم از محل سرمایه گذاری خارجی تأمین شود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان این که هم اکنون روزانه بیش از 700 میلیون مترمکعب گاز در کشور تولید می شود، اظهار کرد: از این میزان 420 میلیون مترمکعب آن از محل پارس جنوبی است که براساس برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان برنامه ششم تولید گاز به یک میلیارد و 300 میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید.
براساس برنامه ریزی صورت گرفته، صاحبنظران اقتصادی طی امروز و فردا از پالایشگاههای فازهای 17 و 18 و 20 و 21 بازدید به عمل آورده و بازدید هوایی از سکوهای گازی در خلیج فارس خواهند داشت.