محمدرضا دیانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفتگو با «نسیم» در رابطه با سرنوشت طرح 10 میلیونی خرید کالای خانگی ایرانی بیان داشت: این طرح متأسفانه پس از این همه مدت هنوز اجرایی نشده است، اولین جایی که قرار بود این طرح در آن جا به مرحله اجرا دربیاید بخش فرهنگیان بود که متأسفانه اتحادیه تعاونی فرهنگیان نیز انصراف خود از این طرح را اعلام کردند.

وی ادامه داد: آن‌ها دلیل این انصراف را عدم استقبال فرهنگیان دانستند، زیرا اقساط بالا و دوازده ماه است، بنابراین بسیاری از افراد توان پرداخت این اقساط را ندارند.

دیانی تأکید کرد: باید منتظر ماند و دید که در نهایت نتیجه و سرنوشت این طرح چه خواهد شد، چنان چه اشخاص دیگر نیز از این طرح استقبال نکنند بدون شک اجرای این طرح موفقیت‌آمیز نخواهد بود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: ما امیدواریم که مسئولان در رابطه با اقساط تعیین شده برای این طرح تجدید نظر کنند و تعداد اقساط را به حداقل به 18 قسط افزایش دهند.

وی اظهار داشت: اسامی مکان‌ها از سوی تولیدکنندگان اعلام شده و برای هر برند تعداد زیادی فروشگاه معرفی شده، اما مشکل معرفی و تعیین این فروشگاه‌ها نیست بلکه در حقیقت اجرای این طرح همچنان متوقف مانده و عملیاتی نشده است در صورتی که طرح کارت اعتباری فرصت خوب خرید کالاهای ایرانی برای مردم است.