نشست هم‌اندیشی مدیرعامل بیمه سینا با مدیران و کارکنان معاونت مالی و اقتصادی درسالن کنفرانس ستاد مرکزی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، عبدالامین خدائی‌نساج معاون مالی و اقتصادی و حسین دربانیان مدیرمالی گزارشی از عملکرد معاونت مالی و اقتصادی ارائه دادند و فعالیت‌های انجام‌شده در این حوزه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در ادامه این نشست،مدیرعامل بیمه سینا در سخنان خود از زحمات و تلاش‌های کارکنان حوزه معاونت مالی و اقتصادی در انجام وظایف محوله و همکاری در پیشبرد اهداف و استراتژی‌های اقتصادی این شرکت، تشکر و قدردانی کرد.

رضا جعفری درادامه صحبت‌های خود روی متمرکزسازی حساب‌های پرداخت و دریافت و همچنین بستن و کاهش حساب‌های غیرضروری، تعبیه زیرساخت‌های لازم جهت نظارت هوشمند الکترونیکی در حوزه مالی، لزوم مدیریت نقدینگی و همچنین پیگیری وصول مطالبات تأکید داشت ودر این حوزه‌ها راهکارها و رهنمودهای خود را ارائه داد.

وی از همه کارکنان و مدیران حوزه مالی و اقتصادی درخواست کرد که همواره سه اصل مهم امانتداری، صداقت و شفافیت را سرلوحه فعالیت‌های‌شان قرار دهند.