پنج شنبه سی ام آبان ۱۳۹۸ ساعت ۹:۲۶:۱۱ قبل از ظهر

اخبار صنعت بیمه

حساب‌های غیرضروری بیمه سینا کاهش می یابد

رضا جعفری درادامه صحبت‌های خود روی متمرکزسازی حساب‌های پرداخت و دریافت و همچنین بستن و کاهش حساب‌های غیرضروری، تعبیه زیرساخت‌های لازم جهت نظارت هوشمند الکترونیکی در حوزه مالی، لزوم مدیریت نقدینگی و همچنین پیگیری وصول مطالبات تأکید داشت ودر این حوزه‌ها راهکارها و رهنمودهای خود را ارائه داد.

میزان درآمد بیمه سینا ازمحل سرمایه گذاری ها 128 درصد رشد کرد

رضا جعفری،با تاکید بر کاهش سهم بیمه های درمان و شخص ثالث  درسبد پرتفوی شرکت بیمه سینا، تصریح کرد که سهم بیمه نامه های درمان از کل پرتفوی این شرکت در سالجاری 4 درصد و سهم بیمه نامه شخص ثالث هم در سبد پرتوفی بیمه سینا 20 درصد کاهش یافته است.

سودخالص بیمه سینا 166 درصدی رشد کرد

رضا جعفری،'فت: در پنج ماه نخست امسال بسیار فراتر از برنامه‌های استراتژیک تدوین‌شده عمل شده، به‌طوری‌که در این مدت‌ زمان شاهد تحقق رشد 94 درصدی در تولید حق‌بیمه، رشد 62 درصدی سرانه حق بیمه صادره از 11.384 میلیون ریال به 18.386 میلیون ریال و رشد 220 درصدی درآمدهای سرمایه‌گذاری بوده‌ایم.

سید محمد کریمی ساعاتی پیش با ۱۹ رای دبیرکل سندیکای بیمه گران شد

سندی که به دست خبرنگار «نود اقتصادی» رسیده است نشان می دهد قبل از انتخابات امروز ۱۶ مدیرعامل از دبیرکلی وی حمایت کرده بودند.

سود خالص هرسهم بیمه سینا 104 درصد رشد کرد

سود خالص شرکت بیمه سینا تا خردادماه سال جاری با افزایش 107 درصدی نسبت به خرداد ماه سال گذشته به رقم ۸۲,۹۸۱ میلیون ریال رسیده است.

روایت قائم‌مقام اسبق وزارت صمت از اشتباهات دولت روحانی در گران کردن بنزین؛
در سال 89 بنزین و گازوئیل با هم گران شدند، اما مردم معترض نشدند!

زمان و رفتار دولت در گران کردن بنزین مناسب نبود


پربیننده