به گزارش «نود اقتصادی» از ۱۶۲ هزار میلیارد تومان ارزش‌افزوده بخش حمل‌ونقل کشور در سال ۹۷ ٬ بیش از ۹۰ درصد آن در اختیار حمل‌ونقل جاده‌ای و کمتر از ۱۰ درصد نیز مربوط به بخش‌های حمل‌ونقل ریلی٬ دریایی٬ هوایی و حمل‌ونقل لوله‌ای است.

سهم ۹۰ درصدی بخش جاده‌ای درحالی است که در اغلب کشورهای توسعه‌یافته سهم بالای بخش ریلی در جابه‌جایی کالا از یکه‌تازی بخش جاده‌ای کاسته است.