بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار «نود اقتصادی» کسب کرده است بانک دولتی سپه از سال ۹۵ تاکنون صورت‌های مالی خود را منتشر نکرده است! به عبارتی دیگر، آخرین صورت مالی منتشر شده بانک سپه مربوط به سال مالی ۹۴ است!

براین اساس، می‌توان نتیجه گرفت دستکم صورت مالی سه سال اخیر بانک سپه منتشر نشده است.

گفتنی است انتشار صورت‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها با هدف شفاف سازی در آن بنگاه صورت می‌پذیرد.