به گزارش «نود اقتصادی»، حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: نباید احساس کنیم که عامل اصلی نرخ ارز فقط بانک مرکزی است و بانک مرکزی است که نرخ ارز را تعیین می‌کند بلکه مجمع‌الجزایر بازارها که از عدم تعادل خود رنج می‌برند، موجب شده نرخ ارز نتواند راه اصلی خودش را طی کند و به همین علت همانطور که پیش‌بینی می‌شد، سیاست تزریق ارز توسط بانک مرکزی چند روز بیشتر دوام نخواهد داشت چون فقط در حوزه سیاست ارزی اعمال شد، در صورتی که خود سیاست پولی که به نرخ سود بانکی مربوط می‌شود و سیاست مالیاتی و تعرفه‌ای و واردات هم مطرح است.

وی بیان کرد: درواقع وقتی جزیره‌ای تصمیم‌گیری می‌شود، ممکن است آثار روانی لحظه‌ای و مقطعی داشته باشد اما دوباره به وضعیت سابق خود برمی‌گردد که الان هم نرخ دلار چنین وضعیتی به خود گرفته است.

معاون اسبق بانک مرکزی افزود: در حوزه اقتصاد هیچ موقع با تصحیح یک بازار همه بازارها تصحیح نخواهد شد. اصلاح ساختار سیاست‌ها، یعنی مجموعه سیاست‌ها با همدیگر مورد بازنگری قرار گیرند، همدیگر را بپوشانند و ضد هم عمل نکنند.