به گزارش «نود اقتصادی»، نگاهی به ارقام تخصیصی بودجه سال ۹۹ به نهادهای اجتماعی نشان می‌دهد فارغ از مبلغ پیشنهادی خود این نهادها ارقام در نظر گرفته شده نسبت به بودجه سال گذشته افزایش داشته، اما این ماجرا درباره وزارت آموزش و پرورش شکل دیگری است و بودجه این وزارت در سال ۹۹ کاهش چشمگیری نسبت به سال گذشته دارد.

ارقام ذکر شده برای بودجه سال آینده، به معنای کاهش بیش از پیش قدرت خرید معلمان و کاهش رضایت شغلی است و به نظر می‌رسد تنها راهکار حل و فصل اختلاف نظرها در زمینه بودجه، تشکیل جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش با ریاست رئیس‌جمهور باشد.

در حالی که بودجه پیشنهادی این وزارتخانه برای سال ۹۹، ۷۴ هزار میلیارد تومان بوده اما دولت رقم ۵۴ هزار میلیارد تومان را در بودجه سال آینده این وزارتخانه در نظر گرفته است. این تغییر در فعالیت‌هایی همچون فعالیت‌های ورزشی و پرورشی کاهشی ۳۰درصدی داشته است!

به باور بسیاری از کارشناسان حوزه آموزش نخستین تأثیر کسری ۲۰ هزار میلیارد تومانی بودجه در آموزش و پرورش است. آن هم در وزارتخانه‌ای که ۹۸درصد اعتباراتش صرف پرداخت حقوق می‌شود، بدون شک کاهش بودجه آموزش و پرورش باعث حرکت سریع‌تر در مسیر «پولی‌سازی» آموزش و کاهش کیفیت مدارس دولتی در سال ۹۹ می شود.