به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، طبق ماده ۲۴۱ قانون تجارت هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شوند.

 گفتنی است، ۶۳ درصد سهام این هلدینگ چند رشته‌ای، متعلق به بانک ملی است.