به گزارش «نود اقتصادی» محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در جلسه اتاق بازرگانی تهران گفت: کشورهایی همچون عراق، مدام در صادرات کالاهای ایرانی محدودیت ایجاد می کنند؛ این در حالی است که این کشور به خاطر منابع ارزی کاملا دست به نقد است و حتی زارع ایرانی بر اساس سیگنال عراقی ها محصول می کارد؛ به خصوص اینکه ما وقتی مشکل کمیود کالا داریم عراق درهای خود را باز می کند و با توجه به منابع ارزی، خرید خوب کرده و جذابیت برای صادرات ایجاد می کند؛ اما وقتی ما مازاد تولید داریم درهای عراق به روی صادرکنندگان ایرانی بسته است.

وی افزود: صادرات ما وضعیت خوبی ندارد و ما عضو هیچ پیمان منطقه ای و جهانی نیستم؛ بنابراین بهتر است از پیمان اوراسیا که از ٥ آبان عملیاتی می شود، استفاده کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: به رغم افزایش تولید گندم در کشور طی سال جاری اما کشاورزان در بسیاری از استانها و به ویژه استانهای غربی و شمال غرب حتی گندم کشت آبی را به دولت نفروختند. در برخی استان‌ها از جمله خوزستان علی رغم جاری شدن سیل  درسال جاری۳۰۰ هزار تن گندم بیشتری نسبت به سال گذشته به دولت فروخته شد.

حجتی عنوان کرد: در چنین شرایطی، دولت تصمیم گرفت گندم را وارد کند که البته واردات گندم در حوزه فعالیت وزارت جهاد نیست. نیاز کشور به گندم از طریق واردات توسط وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی تامین می شود.