به گزارش «نود اقتصادی» بورس تهران که طی یک هفته اخیر از کانال ۳۳۰ هزار به ۳۰۹ هزار واحد رسیده بود، امروز هم با ریزش نزدیک به ۵۹۰۰ واحدی بازهم روند منفی خود را تکرار کرد.