به گزارش «نود اقتصادی» بررسی داده های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد کل شاغلان کشور از ۲۲  میلیون و ۶۰۴ هزار نفر در بهار سال ۹۵ به ۲۳ میلیون و ۳۱۳ هزار نفر در زمستان ۹۷ رسیده بود که این میزان در بهار سال ۹۸ به حدود ۲۴ میلیون و ۴۶۲ هزار نفر و در تابستان نیز به حدود ۲۴ میلیون و ۷۵۱ هزار نفر رسیده است.

بر این اساس در سه ماهه بهار سال جاری با وجود اینکه نرخ رشد اقتصادی سال ۹۷ نیز منفی بوده، یک میلیون ۱۴۸ هزار و ۸۸۵ شغل در کشور ایجاد شده که باور آن کمی سخت است.