به گزارش «نود اقتصادی» شاخص پیری به تعداد افراد ۶۰ ساله و بیشتر به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت کمتر از ۱۵ سال اطلاق می‌شود. همانگونه که داده‌های جدول نشان می‌دهد مقدار شاخص پیری جمعیت ایران در شش دهه اخیر از حدود ۱۵ نفر در  ۱۰۰ نفر به بیش از ۳۹ نفر یعنی به بیش از ۶.۲ برابر افزایش یافته است.

به عبارتی دیگر در سال ۱۳۳۵به ازای هر ۱۰۰ ایرانی کمتر از ۱۵ سال فقط ۱۵ایرانی بالای ۶۰ سال وجود داشت اما در سال ۹۷ به ازای هر ۱۰۰ ایرانی کمتر از ۱۵ سال حدود ۴۰ ایرانی بالای ۶۰ وجود دارد.

این به آن معنی است که کشور در حال نزدیک شدن به میان‌سالی است و به نوعی به جمع کشورهایی با ترکیب جمعیت پیر می‌پیوندد. پیری جمعیت پیامدهای منفی زیادی دارد که یکی از آنها، افزایش هزینه صندوق‌های بیمه‌ای و تامین اجتماعی است که همین حالا هم برای پرداخت هزینه‌های دوره بازنشستگی دچار مشکل هستند.