به گزارش «نود اقتصادی» در یکسال اخیر هزینه مرسولات پستی به طور چشمگیری افزایش یافته است، چنانکه نگاهی به «سامانه محاسبه نرخ مرسولات پستی» نشان می‌دهد ارسال یک مرسوله ۷۰ کیلویی از تهران به ساری با پست عادی حدود ۱۶۹ هزار تومان برای ارسال‌کننده هزینه در پی دارد.