به گزارش «نود اقتصادی» بررسی گزارش فعالیت شرکت خوروسازی سایپا دیزل نشان می‌دهد در نیمه اول سال ۹۷ تعداد خودروهای تولیدی این شرکت حدود ۲۰۱۶ دستگاه بوده که این میزان در نیمه اول سال جاری با کاهش ۹۰ درصدی به ۲۰۰ دستگاه رسیده است.