به گزارش «نود اقتصادی» بررسی هزینه‌های جاری دولت طی ۱۸ سال اخیر (از سال ۸۰ تا بودجه ۹۸) نشان می‌دهد در سال ۱۳۸۰ کل هزینه جاری دولت حدود ۱۰ هزار و ۹۲ میلیارد تومان بوده که این میزان تا بودجه سال ۹۸ به ۳۲۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد رسیده است.

به عبارتی دیگر طی ۱۸ سال اخیر هزینه جاری دولت ۳۲ برابر شده است. همچنین در دولت یازدهم و دوازدهم بودجه جاری از حدود ۱۲۰ میلیارد تومان در سال اول دولت به بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در بودجه ۹۸ رسیده که حکایت از رشد 267 درصدی دارد.