به گزارش «نود اقتصادی» محمد پاریزی معاون بازنشسته بانک و بیمه وزارت اقتصاد به عضویت در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری غدیر در آمد. محمد پاریزی بعد از مهدی بازارگان معاون سابق وزیر نفت که چندی پیش بازنشسته شده بود، دومین فرد بازنشسته‌ای است که به سرمایه‌گذاری غدیر می‌پیوندد.

بازارگان از مدیران ارشد وزارت نفت بود که پس  از بازنشستگی در سال  ۹۲ به سمت معانت توسعه  صادرات و فناوری دبیرخانه  شورای عالی مناطق آزاد کشور منصوب شده بود.

گفتنی است در ترکیب هیات مدیره سرمایه گذاری غدیر، فرشاد حیدری معاون سابق نظارتی بانک مرکزی که چندی پیش به اتهام انتشار گزارش خلاف واقع از سوی قوه قضائیه احضار شده است نیز حضور دارد.