به گزارش «نود اقتصادی» گزارش‌های رسیده به خبرنگار «نود اقتصادی» حاکیست زیان انباشته‌ ۳ ماهه ابتدایی سال ۹۸ بانک اقتصاد نوین در قیاس با همین مدت در سال گذشته با افزایش ۵۲۴ درصدی به رقم (۷,۶۶۵,۱۶۲) میلیون ریال رسیده است.

زیان انباشته بانک اقتصادنوین در سه ماهه ابتدایی سال گذشته (۱,۲۲۹,۰۷۲) میلیون ریال بوده است.

اما مشکلات بانک اقتصادنوین در دوره مدیریت علیرضا بلگوری فقط به همین جا ختم نمی‌شود. جالبتر اینکه زیان خالص هر سهم این بانک در مدت سه ماهه ابتدایی سالجاری ۲۸ درصد افزایش داشته و به رقم (۱۵۱) ریال رسیده است.

باید دید که با مدیریت بلگوری در بانک اقتصاد نوین وضعیت زیان دهی این بانک به کجا ختم می شود؟