«نود اقتصادی»: بررسی‌های خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد محمدرضا شجاع الدینی، عضو کنونی هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان رئیس، در ترکیب هیات مدیره صندوق ضمانت سپرده‌ها هم حضور دارد.

گویا محمدرضا شجاع الدینی به غیراز دو شرکت قبلی، در ترکیب هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتی نگر سپهر ایرانیان هم حضور دارد.

صندوق ضمانت سپرده‌ها در سال 1392 براساس ماده 95 برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و ماموریت آن حمایت از سپرده‌گذاران از طریق تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری عضو درصورت ورشکستگی است.

اما به جز محمدرضا شجاع الدینی چه کسانی در ترکیب هیات مدیره صندوق ضمانت سپرده‌ها حضور دارند؟

درحال حاضر، عبدالرحمن ندیمی بوشهری، حسین حبیبی، احمد بدری و ابراهیم کاردگر هم در ترکیب هیات مدیره صندوق ضمانت سپرده‌ها حضور دارند.

پیشتر محمدرضا شجاع الدینی رئیس هیات مدیره صندوق ضمانت سپرده‌ها به «نود اقتصادی» گفته بود که عبدالرحمن ندیمی بوشهری، عضو غیرموظف فعلی صندوق ضمانت سپرده‌ها از مسئولیت خود در هیات مدیره این صندوق کناره‌گیری کرده اما از ان زمان تا اکنون، هیچگاه نام او از فهرست هیات مدیره این صندوق خط نخورده است!

عضو بعدی هیات مدیره کسی نیست جز احمد بدری، مدیر گروه مدیریت مالی پژوهشکده پولی و بانکی که در ترکیب هیات مدیره شرکت تامین سرمایه نوین هم حضور دارد.

احمد بدری در کنار افرادی چون علی دیواندری و اکبر کمیجانی در حال حاضر در ترکیب هیات مدیره انجمن علمی پول و بانک ایران هم هست.

نفر بعدی، ابراهیم کاردگر، مدیر عامل و عضو کنونی هیات مدیره شرکت بیمه دانا که مدتها است که در ترکیب هیات مدیره صندوق ضمانت سپرده ها هم حضور دارد.

به نظر می رسد اعضای هیات مدیره صندوق ضمانت سپرده ها را تعدادی افراد دو یا چند شغله تشکیل داده اند که گویا هنوز هم انگیزه‌ای برای استعفای خود از این سمت ندارند.