به گزارش «نود اقتصادی» برخی شنیده‌های خبرنگار «نود اقتصادی» حاکیست ایران از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تقاضای وام هجده میلیارد دلاری کرده است. فرهاد نیلی برادر مسعود نیلی مشاور سابق رئیس جمهور در امور اقتصادی،‌ هم اکنون نماینده ایران در بانک جهانی است و گویا ترتیبات این اقدام از سوی او در حال انجام است.

حمیدرضا جعفریان