«نود اقتصادی»:هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به پایداری شبکه توزیع برق اظهار کرد:با کاهش درجه حرارت هوا، تامین آب و برق مشترکان در وضعیت پایداری قرار دارد و وزارت نیرو به عنوان متولی تامین آب و برق کشور پروژه هایی برای آماده سازی شبکه توزیع درپیش از تیرماه سال ۹۸ در نظر گرفته است.

معاون وزیر نیرو در امور برق و آب  با بیان اینکه مدیریت تقاضا در اهم برنامه های وزارت نیرو قرار دارد، تصریح کرد:مدیریت تقاضا و کاهش پیک بارمصرف سال ۹۸ باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و برنامه ریزی های گسترده ای در سطح توانیر برای مدیرت مصرف در دست اجراست.

وی با اشاره به وضعیت قرارداد های میان وزارت نیرو با بخش خصوصی ابراز کرد:با توجه به نوسانات نرخ ارز، عدم تعدیل قرارداد می تواند مشکلات فراوانی را برای بخش خصوصی به وجود آورد، قطعا دولت حمایت های خودرا از بخش خصوصی به عنوان موتور حرکتی بخش اقتصادی در قالب تمهیدات و شرایط جدید اعمال خواهد کرد.

فلاحتیان در پایان گفت:منابع مالی برای ۲۸ نیروگاه با ظرفیت ۵ هزار مگاوات مشخص شده است، اگر میزان بارندگی های سال آبی جدید متناسب با سال های گذشته باشد  با افزایش ظرفیت تولید برق و مدیریت تقاضا به میزان ۳ هزار مگاوات می توانیم سال آینده را بدون خاموشی سپری کنیم.