به گزارش «نود اقتصادی» براساس جزییات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، دولت برای برگزاری انتخابات سال آینده ۱۱۷۰ میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی کرده است که شامل ۱۰۱۰ میلیارد تومان بودجه برای وزارت کشور جهت برگزاری انتخابات و ۱۶۰ میلیارد تومان بودجه نیز برای شورای نگهبان جهت نظارت بر انتخابات است.