به گزارش «نود اقتصادی» براساس جزییات بودجه سال ۱۴۰۰، مرکز بررسی‌های راهبردی یا همان بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری که حسام‌الدین آشنا مدیریت آن را بر عهده دارد، در سال آینده ۱۲/۵ میلیارد تومان بودجه دریافت خواهد کرد.

قابل ذکر است بودجه این مرکز درحالی سال آینده ۱۲/۵ میلیارد تومان خواهد بود که در شروع دولت روحانی این میزان حدود ۳ میلیارد تومان بوده است.