به گزارش «نود اقتصادی» محمد قلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه اظهار کرد: در شرایطی که ما در داخل کمبود تولید داریم، به مردم فشار اقتصادی می‌آید و نقدینگی سال ‌به ‌سال بیشتر می‌شود، طبیعی است تورم به وجود آید و تقاضا برای ارز خارجی هم افزایش پیدا کند و به تبع قیمت آن بالا رود.
وی افزود: از طرف دیگر در سطح بین‌المللی نیز ما در تحریم هستیم؛ یعنی افزایش ارز خارجی هم ناممکن است؛ بنابراین طبیعی است که انتظار نمی‌رود ارز پایین بیاید و همه هم می‌دانند هیچ اتفاق خاصی نیفتاده که دولت به این شکل بخواهد ارز را از حدود 15 هزار و 500 تومان به 12 هزار و 200 برساند. اینها همه شگردها و تاکتیک‌های مقطعی مداخلات دولت است، اما به‌هیچ‌عنوان کارساز نیست و به ‌جز از دست ‌دادن منابع ملت نتیجه‌ای عاید دولتمردان نمی‌کند و چون کاهش نرخ ارز تاثیری بر قیمت کالاها ندارد، انتظارشان هم مبنی بر اینکه بتوانند با این کار عملکرد مثبتی از خود نشان دهند برآورده نمی‌شود.
این اقتصاددان گفت: به هر حال شرایط کشور همواره انتظار افزایش نرخ ارز را دارد و هیچ اتفاقی هم غیر از تزریق ارز و کنترل آن توسط بانک مرکزی، کاهش قیمت ارز را توجیه نمی‌کند؛ آن‌هم به ‌صورت مقطعی و این اتفاقاً اثر منفی دارد، چون وقتی دولت نمی‌تواند در بلندمدت ارز را در یک سطح نگه دارد اثر منفی بیشتری بر اقتصاد خواهد گذاشت.