به گزارش «نسیم» سلبعلی کریمی در نشست مشترک مدیران شرکت ملی گاز ایران و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران که با هدف تامین حداکثری سوخت زمستان در دو بخش بالادست و پایین دست برگزار شد گفت: در راستای کمک به تأمین سوخت زمستانی،27 میلیون متر مکعب افزایش تولید داشتیم.