به گزارش «نود اقتصادی» بررسی آمار سود و زیان ۴۶۶ شرکت بورسی که اطلاعات خود را منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد در ۶ماهه نخست امسال از این تعداد، ۴۱۷ شرکت معادل بیش از ۸۹ درصد شرکت‌های مورد بررسی، سودده و ۴۹ شرکت نیز زیان‌ده بوده‌اند. همچنین تعداد شرکت‌های زیان‌ده در ۶ماهه نخست امسال ۱۰ واحد کمتر از ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ است.

 

خبرنگار: اسماعیل کوهی‌مقدم