به گزارش «نود اقتصادی» درحالی‌که انتظار می‌رفت تعاونی کارکنان ایرانخودرو در بخش‌های وابسته به خودروسازی و قطعه‌سازی سرمایه‌گذاری کند، اما این گروه از طریق چندین شرکت زیرمجموعه خود سهامدار کارخانه‌های تولیدی صنعتی ثابت خراسان است.

در وب‌سایت شرکت مذکور حوزه فعالیت شرکت و محصولات عمده شامل قند کله، شکر، تفاله خشک و ملاس ذکر شده است.