به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، این شرکت طی سال گذشته ۱۵۱ میلیارد و ۱۶۲ میلیون تومان صرف کمک، اعانات و مسئولیت‌های اجتماعی کرده است.

این رقم معادل یارانه ۴۵ هزار تومانی یکماه ۳/۳ میلیون ایرانی در سال گذشته بوده است.

قابل ذکر است این رقم جزء بالاترین ارقام ذکر شده در این بخش بین شرکت‌های کشور بوده و نیازمند شفاف‌سازی شرکت است.