به گزارش «نود اقتصادی»، ناصر بیکی، رئیس اتاق بازرگانی اراک اظهار داشت: برای تامین سرمایه واحدهای تولیدی با چالش روبرو هستیم و در پرداخت تسهیلات، درخواست سندهای سنگین و ضمانت های خاصی می شود.

وی بیان کرد: باید با توجه به شرایط و کاهش قدرت خرید مردم، حمایت های دولتی انجام شود، اما خرید تضمینی طیور قطع شده است و مسلما این وضعیت باعث می شود که تولیدکننده انگیزه ای برای تولید نداشته باشد و باید روند تامین سرمایه توسط بانک ها تسهیل شود.

بیکی گفت: یکی از راه حل هایی که از لطمه به بدنه صنعت گوشت سفید جلوگیری می کند، صادرات است و باید تعرفه صادراتی صفر باشد، اما علیرغم دستور وزارت صمت بر این تعرفه، گمرک اعلام می کند که تعرفه صفر نیست و در حال حاضر نیم درصد تعرفه از سوی گمرک برای صادرات اخذ می شود. 

رئیس اتاق بازرگانی اراک بیان کرد: تا هفته گذشته یک میلیون تخم مرغ نطفه دار به عراق صادر شده است که این امر به حفظ صنعت طیور استان کمک کننده است.