به گزارش «نود اقتصادی»، علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: جنگ اوکراین موجب افزایش قیمت‌های جهانی کالاها شد و در کنار این موضوع اشتها برای اخذ ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز بالا رفت اما این ارز بیشتر از آنکه برای تولید و کشور مفید واقع شود، موجب افزایش رانت و آسیب به تولید شد و ما تصمیم گرفتیم به‌جای اینکه یارانه‌ها را به حلقه اول که واردکننده‌ها هستند، بدهیم؛ این مبلغ را در اختیار مردم که حلقه آخر هستند، پرداخت کنیم.

وی بیان کرد: زمانی که این مبلغ به حلقه اول داده می‌شد، به دلیل وجود مشکلات زیادی از جمله افزایش هزینه و ایجاد رانت، مبلغ ناچیزی به دست مردم می‌رسید؛ البته ما معتقد هستیم باید به‌جای مطرح کردن عبارت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اصطلاح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ای را به کار ببریم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در واقع دولت به جای توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها را در دستور کار قرار داد تا منفعت بیشتری از منابع کشور سهم عموم مردم شود.