به گزارش «نود اقتصادی»، بازار امروز شاهد کاهش قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۸۵ (یک هزار و هشتصد و هشتاد و پنج) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۶۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۸۵

-۱۲.۰۰

-۰.۶۴

09:00

۱,۸۹۷

-۱۲.۵۰

-۰.۶۶

۲ روز پیش

۱,۹۰۹

۲۴

۱.۲۴

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۲۹۶,۳۰۰ (یک میلیون و دویست و نود و شش هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۲۹۶,۳۰۰

-۱,۲۰۰

-۰.۱

11:42

۱,۲۹۷,۵۰۰

۸,۸۰۰

۰.۶۷

روز قبل

۱,۲۸۸,۷۰۰

-۹,۰۰۰

-۰.۷

۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۰۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۶۱۸,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و هجده هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۹۸۰ (بیست و هفت هزار و نهصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۸۲ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۵,۵۳۳ (بیست و پنج هزار و پانصد و سی و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۵,۵۳۳

۳۱

۰.۱۲

11:42

۲۵,۵۰۲

-۳۴

-۰.۱۴

روز قبل

۲۵,۵۳۶

۱۵۴

۰.۶

۲ روز پیش

 

قیمت یورو در صرافی ملی امروز

یورو در صرافی ملی، امروز به ۲۸,۲۸۶ (بیست و هشت هزار و دویست و هشتاد و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۸۹ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 13,180,000 (سیزده میلیون و یکصد و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۳,۱۸۰,۰۰۰

-۵,۰۰۰

-۰.۰۴

11:41

۱۳,۱۸۵,۰۰۰

-۱۰,۰۰۰

-۰.۰۸

روز قبل

۱۳,۱۹۵,۰۰۰

۴۵,۰۰۰

۰.۳۴

۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۷,۲۴۵,۰۰۰ (هفت میلیون و دویست و چهل و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۸۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۷,۲۴۵,۰۰۰

-۶۰,۰۰۰

-۰.۸۳

11:43

۷,۳۰۵,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۰.۱۳

روز قبل

۷,۲۹۵,۰۰۰

۶۲,۰۰۰

۰.۸۴

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۱.۳۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴,۲۵۲,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و پنجاه و دو هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۶۵۲,۰۰۰ (دو میلیون و ششصد و پنجاه و دو هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد