به گزارش «نود اقتصادی»، جهانگیر رحیمی، مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیند‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: تا امروز ۳۰۰ نفر از مودیان مالیاتی که در سامانه به آن‌ها اعلام شده را پذیرش کرده اند و از این تعداد، ۱۴۵ نفر نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کرده‌اند. در مجموع نیز به میزان بیش از یک میلیارد تومان مالیات خانه‌های خالی پرداخت شده است.

وی بیان کرد: جریمه مالکانی که مالیات خود را پرداخت نکنند، بعد از صدور برگه مطالبه برای آن‌ها محاسبه می‌شود. 

رحیمی گفت: اطلاعات تکمیلی مالکان خانه‌های خالی را از وزارت راه و شهرسازی دریافت می‌کنیم و با استفاده از اطلاعات مودیانی که قبلا در سامانه بارگزاری کرده ایم، برای آن‌ها برگه مطالبه صادر می‌کنیم.

وی افزود: از تاریخ صدور برگه مطالبه اگر نسبت به پرداخت مالیات اقدام نکنند، مشمول ۲.۵ درصد جریمه می‌شوند.