به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای گمرک ایران، در سال ۱۳۹۰ ارزش هر تن اقلام وارداتی ایران ۱۶۱۰ دلار و ارزش هر تن اقلام صادراتی کشور ۵۰۹ دلار بوده است. 

به عبارتی، قیمت هر تن اقلام وارداتی ایران ۳/۲ برابر قیمت اقلام صادراتی کشور است. اما در ۱۰ماهه سال جاری ارزش هر تن اقلام وارداتی۱۲۵۷ و ارزش هر تن اقلام صادراتی نیز ۳۸۸ دلار است. به عبارتی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا  ۱۰ماهه سال جاری ارزش هر تن اقلام وارداتی ۲۲ درصد و ارزش هر تن اقلام صادراتی ایران نزدیک به ۲۴ درصد کاهش یافته است. 

قابل ذکر است در خصوص دلیل پایین بودن قیمت اقلام صادراتی ایران در برابر اقلام وارداتی، عمدتا موضوع به ترکیب کالا (مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای) و همچنین ارزش‌افزوده بالای اقلام وارداتی برمی‌گردد. 

علاوه‌بر این در سال‌های اخیر با تعدیل ۳۰ درصدی قیمت پایه صادراتی برای کاهش هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها، قیمت اقلام صادراتی ایران در آمارهای گمرکی کاهش پیدا کرده است. 

اما در مورد افت همزمان ارزش واردات و صادرات به نظر می‌رسد دلیل این موضوع کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری در گمرکات کشور با هدف فرار مالیاتی و دور زدن قوانین تعهدات ارزی و مسائل شبیه به این بوده است.