به گزارش «نود اقتصادی»، بازار طلا و سکه در حالی امروز شاهد افزایش قیمت ها هستند که قیمت دلار پایین آمد.
 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۲۱۴,۶۰۰ (یک میلیون و دویست و چهارده هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۲۱۴,۶۰۰

۱,۲۰۰

۰.۰۹

11:27

۱,۲۱۳,۴۰۰

-۲,۱۰۰

-۰.۱۸

روز قبل

۱,۲۱۵,۵۰۰

۱۲,۰۰۰

۰.۹۸

۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۷۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۲۶۲,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست و شصت و دو هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۷,۸۳۰ (بیست و هفت هزار و هشتصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۷ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۲۶ درصدی، از ۲۵,۵۵۲ (بیست و پنج هزار و پانصد و پنجاه و دو ) تومان به ۲۵,۴۸۶ (بیست و پنج هزار و چهارصد و هشتاد و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۵,۴۸۶

-۶۶

-۰.۲۶

11:26

۲۵,۵۵۲

۱۰۳

۰.۴

روز قبل

۲۵,۴۴۹

۱۶۱

۰.۶۳

۳ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۱۹ درصدی، از ۳۱,۶۳۸ (سی و یک هزار و ششصد و سی و هشت ) تومان به ۳۱,۵۸۱ (سی و یک هزار و پانصد و هشتاد و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۱,۵۸۱

-۵۷

-۰.۱۹

11:20

۳۱,۶۳۸

۱۷

۰.۰۵

روز قبل

۳۱,۶۲۱

-۵۷

-۰.۱۹

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۶۷ تومان کاهش، ۳۷,۷۴۳ (سی و هفت هزار و هفتصد و چهل و سه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۷,۷۴۳

-۶۷

-۰.۱۸

11:20

۳۷,۸۱۰

-۱۱۵

-۰.۳۱

روز قبل

۳۷,۹۲۵

-۱۶۶

-۰.۴۴

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۲۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۵۹۰ (هفت هزار و پانصد و نود ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۲,۱۱۹ (بیست و دو هزار و یکصد و نوزده ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 12,400,000 (دوازده میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.28 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۲,۴۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰

۰.۲۸

11:25

۱۲,۳۶۵,۰۰۰

-۵۰,۰۰۰

-۰.۴۱

روز قبل

۱۲,۴۱۵,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

۰.۷۲

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۸۲۰,۰۰۰ (شش میلیون و هشتصد و بیست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۳۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۸۲۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

۱.۳۱

11:28

۶,۷۳۰,۰۰۰

-۲۰,۰۰۰

-۰.۳

روز قبل

۶,۷۵۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۰.۷۴

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۵۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۸۲۵,۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و بیست و پنج هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۴۲,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و چهل و دو هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد