به دنبال انتشار فیلم سخنان رئیس اتاق بازرگانی ایران برای اولین بار در «نود اقتصادی» تحرکات زیادی در اتاق بازرگانی ایران ایجاد شده و بیانیه دیروز هیات رئیسه اتاق بازرگانی آن را وارد ابعاد جدیدی کرده است. 

هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران روز گذشته در بیانیه‌ای سخنان رئیس این اتاق را نسنجیده خواند و سعی کرد با دلجویی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از صحبت‌های شافعی تبری بجوید. 

این بیانیه نشان داد که هیات رئیسه اتاق بازرگانی از استعفای احتمالی شافعی استقبال می‌کند. استعفایی که هم می‌تواند از خشم نمایندگان مجلس نسبت به اتاق بکاهد و هم به جنگ قدرت در درون هیات رئیسه اتاق بازرگانی خاتمه دهد. 

همچنین مسعود خوانساری عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران که ریاست اتاق تهران را هم بر عهده دارد دیروز در جلسه اتاق بازرگانی تهران از سخنان شافعی انتقاد کرد.

اما شافعی و اطرافیانش نیز در جبهه دیگری تحرکات خود را برای رفع رجوع مسئله آغاز کرده اند. از عراق خبر می‌رسد که محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که رابطه خوبی با شافعی دارد به رئیس اتاق بازرگانی ایران قول داده که مشکلات ناشی از انتشار فیلم سخنان او را در مجلس حل و فصل کند. شافعی و پورابراهیمی هم اکنون در صدر یک هیات تجاری و اقتصادی در کشور عراق هستند. 

همچنین از اتاق بازرگانی بیرجند که تنها اتاق بازرگانی موجود در استان خراسان جنوبی هم هست خبر می‌رسد که تلاش‌ها برای آشتی دادن سلمان اسحاقی نماینده قائنات با رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه دارد. 

اسحاقی همان نماینده‌ای بود که در فیلم منتشر شده توسط شافعی مورد هجمه قرار گرفته بود و طی روزهای اخیر طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری مجلس به انتقاد از مدیریت شافعی بر اتاق بازرگانی ایران پرداخت. 

باید دید در نهایت سرنوشت شافعی در بازرگانی ایران چه خواهد شد و آیا نمایندگان مجلس از این اتفاق به راحتی عبور می‌کنند و یا تبعات سنگینی در انتظار رئیس اتاق بازرگانی خواهد بود.