به گزارش «نود اقتصادی»، بازار امروز شاهد افزایش قیمت ها نسبت به روز گذشته است.

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۲۰۰,۵۰۰ (یک میلیون و دویست هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۲۰۰,۵۰۰

۱,۲۰۰

۰.۰۹

11:27

۱,۱۹۹,۳۰۰

-۳۰,۱۰۰

-۲.۵۱

روز قبل

۱,۲۲۹,۴۰۰

-۵۶,۶۰۰

-۴.۶۱

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۴۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۱۹۹,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد و نود و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد امروز با افزایش ۱.۶۸ درصدی، از ۲۷,۴۵۰ (بیست و هفت هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان به ۲۷,۹۲۰ (بیست و هفت هزار و نهصد و بیست ) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۱۷ درصدی، از ۲۵,۹۰۰ (بیست و پنج هزار و نهصد ) تومان به ۲۵,۹۴۵ (بیست و پنج هزار و نهصد و چهل و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۵,۹۴۵

۴۵

۰.۱۷

11:26

۲۵,۹۰۰

-۳۵۹

-۱.۳۹

روز قبل

۲۶,۲۵۹

-۴۴۳

-۱.۶۹

۳ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۸۸۷ (سی و یک هزار و هشتصد و هشتاد و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۶۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۱,۸۸۷

۵۳۷

۱.۶۸

11:20

۳۱,۳۵۰

-۶۹۷

-۲.۲۳

روز قبل

۳۲,۰۴۷

۱۴۰

۰.۴۳

۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۶۴۳ تومان افزایش، ۳۸,۱۹۷ (سی و هشت هزار و یکصد و نود و هفت) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۸,۱۹۷

۶۴۳

۱.۶۸

11:20

۳۷,۵۵۴

-۸۸۲

-۲.۳۵

روز قبل

۳۸,۴۳۶

۱۰۸

۰.۲۸

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۴۰ تومان افزایش، ۷,۶۲۰ (هفت هزار و ششصد و بیست ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۲,۲۳۸ (بیست و دو هزار و دویست و سی و هشت ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 12,295,000 (دوازده میلیون و دویست و نود و پنج هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.32 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۲,۲۹۵,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۰.۳۲

11:26

۱۲,۲۵۵,۰۰۰

-۱۵۰,۰۰۰

-۱.۲۳

روز قبل

۱۲,۴۰۵,۰۰۰

۲۵,۰۰۰

۰.۲

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۶۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۶۵۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰

۰.۴۵

11:27

۶,۶۲۰,۰۰۰

-۳۰,۰۰۰

-۰.۴۶

روز قبل

۶,۶۵۰,۰۰۰

۰

۰

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۱۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۷۳۵,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد و سی و پنج هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد