دکتر عباسعلی ابونوری، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: سیاست کسری بودجه در همه جای دنیا زمینه ساز تورم است. دولت‌های مختلف وقتی کسری بودجه پیدا می‌کنند و برای جبران آن استقراض می‌کنند، حداقل این استقراض را صرف پروژه‌های تولیدی می‌کنند ولی در کشور ما معمولا کسری بودجه برای افزایش‌ حقوق‌ها به وجود می‌آید که این مسئله تورم زاست. 

وی بیان کرد: اگر بابت چاپ پول، تولید و سرمایه گذاری انجام می‌شد حداقل تاثیر تورمی آن تا حدی جبران می‌شود. 

دکتر ابونوری با بیان اینکه تورم ناشی از افزایش حقوق‌ها نوعی مالیات غیر مستقیم از جیب همه مردم است، گفت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور طبیعی است که دولت برای افزایش حقوق‌ها با مشکل مواجه شود و نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه به رئیس جمهور هم در همین راستا بوده است. 

این اقتصاددان افزود: افزایش حقوق‌ها اگر هم اعمال شود یک شرایط رونق ظاهری برای مردم ایجاد می‌کند و در آینده مردم باید منتظر تورم باشند. بنابراین بهتر است دولت در مسئله افزایش حقوق به کسری بودجه شدید امسال دامن نزند.