به گزارش «نود اقتصادی» براساس تصمیمات مجمع عمومی بانک پاسارگاد، این بانک در سال جای ۲۰۱ میلیارد و ۸۶۲ میلیون تومان برای آموزش، پژوهش و برگزاری سمینارهای آموزشی هزینه خواهد کرد.

با توجه به اینکه بانک پاسارگاد خود مالک دانشگاه غیرانتفاعی خاتم است، به نظر می‌رسد بخشی از این هزینه ۲۰۲ میلیارد تومامی هزینه این دانشگاه خواهد شد.