به گزارش «نود اقتصادی»، بازار امروز شاهد افت قیمت طلا و افزایش قیمت دلار و سکه است.

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۳۰۰,۵۰۰ (یک میلیون و سیصد هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۱۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۳۰۰,۵۰۰

-۱,۶۰۰

-۰.۱۳

11:25

۱,۳۰۲,۱۰۰

۴۳,۲۰۰

۳.۳۱

روز قبل

۱,۲۵۸,۹۰۰

-۳,۰۰۰

-۰.۲۴

۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰ تومان کاهش، ۵,۶۳۸,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و سی و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۰,۲۵۰ (سی هزار و دویست و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۰,۲۵۰

۹۰

۰.۲۹

11:26

۳۰,۱۶۰

۸۶۰

۲.۸۵

روز قبل

۲۹,۳۰۰

۶۰

۰.۲

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۳۳ درصدی، از ۲۷,۶۹۹ (بیست و هفت هزار و ششصد و نود و نه ) تومان به ۲۷,۶۰۸ (بیست و هفت هزار و ششصد و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۷,۶۰۸

-۹۱

-۰.۳۳

11:24

۲۷,۶۹۹

۶۴۱

۲.۳۱

روز قبل

۲۷,۰۵۸

۶۹۸

۲.۵۷

۳ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۹۱ درصدی، از ۳۴,۱۴۴ (سی و چهار هزار و یکصد و چهل و چهار ) تومان به ۳۴,۴۶۱ (سی و چهار هزار و چهارصد و شصت و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۴,۴۶۱

۳۱۷

۰.۹۱

11:20

۳۴,۱۴۴

۹۰۱

۲.۶۳

روز قبل

۳۳,۲۴۳

۱۱۲

۰.۳۳

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۳۷۰ تومان افزایش، ۴۰,۲۵۶ (چهل هزار و دویست و پنجاه و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۴۰,۲۵۶

۳۷۰

۰.۹۱

11:20

۳۹,۸۸۶

۸۱۲

۲.۰۳

روز قبل

۳۹,۰۷۴

۹۸

۰.۲۵

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۳۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۸,۳۴۰ (هشت هزار و سیصد و چهل ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۲۱۸ تومان افزایش، ۲۳,۷۰۰ (بیست و سه هزار و هفتصد ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 13,050,000 (سیزده میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.19 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۳,۰۵۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰

۰.۱۹

11:24

۱۳,۰۲۵,۰۰۰

۳۹۹,۰۰۰

۳.۰۶

روز قبل

۱۲,۶۲۶,۰۰۰

-۴,۰۰۰

-۰.۰۴

۳ روز پیش

منبع: دنیای اقتصاد