اخبار شرکتها-مجموعه پتروشیمی خوزستان با تولید دو پلیمر مهندسی پلی کربنات و رزین اپوکسی نیاز کشور در این زمینه را تامین می‌کند. برای موارد مصرف پلی کربنات می‌توان به عینک‌ها، سی‌دی‌ها، کلید و پریزهای خانگی و کنتورها اشاره کرد. رنگ و رزین اپوکسی نیز در صنعت کفپوش مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدیرعامل شرکت پتروشیمی خوزستان در این قسمت از مجموعه تولید تجارت از نحوه تعامل و همکاری این شرکت با بانک تجارت سخن گفت.