علی اکبر خراسانی، مدیرعامل هلدینگ عمران و ساختمان تراز پی‌ریز در گفتگو با «نود اقتصادی»: ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال در قالب نهضت ملی مسکن با سیستم ساخت و ساز سنتی فعلی، امکان پذیر نیست.

وی بیان کرد: صنعت ساختمان در کشور نیازمند واردات تکنولوژی جدید بوده تا سرعت ساخت و ساز را بالا ببرد در حالیکه اکنون احداث اسکلت یک ساختمان ۱۰ طبقه دو سال زمان می‌برد. 

خراسانی افزود: همانطور که صنعت خودروی کشور دستخوش مافیای بزرگ قطعه سازان بوده، در صنعت ساختمان هم مافیای بزرگ مصالح ساختمانی وجود دارد و اجازه نخواهند داد تا تکنولوژی جدید وارد کشور شود. این مافیای مصالح ساختمانی هم در درون نهادهای عمومی غیردولتی و هم دربخش خصوصی فعال هستند.