به گزارش «نود اقتصادی» بررسی میزان واردات ۱۰ کشور از کشورهای واقع در آمریکای جنوبی نشان می‌دهد طی سال ۲۰۲۰ این ۱۰ کشور حدود ۳۷۸ میلیارد دلار واردات داشته‌اند.

با این حال کل صادرات ایران به این کشورها طی سال گذشته ۱۹۰ میلیون دلار و در ۷ماهه نخست سال جاری نیز ۹۸ میلیون دلار بوده است.

مفهوم این ارقام این است که کل صادرات ایران به آمریکای جنوبی حدود ۰۵/. درصد از واردات این کشورها را شامل می‌شود. در بین این کشورها، برزیل طی سال گذشته حدود ۱۵۹ میلیارد دلار واردات داشته که کل صادرات ایران به این کشور ۶۸ میلیون دلار بوده است.

از واردات ۵۵ میلیارد دلاری شیلی فقط ۶۸۲ هزار دلار آن کالای ایرانی بوده است. از واردات ۴۲ میلیارد دلاری آرژانتین نیز فقط ۶۳۷ هزار دلار آن از ایران وارد شده است. در سایر کشورها نیز به جز ونزوئلا که ۱/۸ درصد کالاهای خود را از ایران تهیه کرده، وضعیت به همین‌گونه است.