به گزارش «نود اقتصادی»، بازار در آغاز امروز شاهد کاهش قیمت طلا و سکه است.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۰۹ (یک هزار و هشتصد و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۸۰۹

-۱.۴۰

-۰.۰۸

09:00

۱,۸۱۰

-۳۴.۹۰

-۱.۹۳

روز قبل

۱,۸۴۵

-۱۱.۸۰

-۰.۶۴

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۶۴ درصدی، از ۱,۲۵۱,۱۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و یک هزار و یکصد) تومان به ۱,۲۴۳,۲۰۰ (یک میلیون و دویست و چهل و سه هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۲۴۳,۲۰۰

-۷,۹۰۰

-۰.۶۴

11:31

۱,۲۵۱,۱۰۰

۱۱,۴۰۰

۰.۹۱

روز قبل

۱,۲۳۹,۷۰۰

۲,۷۰۰

۰.۲۱

۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۳۶۰۰۰ تومان کاهش، ۵,۳۸۷,۰۰۰ (پنج میلیون و سیصد و هشتاد و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۶۱۰ (بیست و هشت هزار و ششصد و ده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۸,۶۱۰

۲۱۰

۰.۷۳

11:28

۲۸,۴۰۰

۱۴۰

۰.۴۹

روز قبل

۲۸,۲۶۰

۱۰۰

۰.۳۵

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۰۲ درصدی، از ۲۶,۵۷۹ (بیست و شش هزار و پانصد و هفتاد و نه ) تومان به ۲۶,۵۷۴ (بیست و شش هزار و پانصد و هفتاد و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۶,۵۷۴

-۰.۰۲

11:29

۲۶,۵۷۹

-۲۰

-۰.۰۸

روز قبل

۲۶,۵۹۹

-۰.۰۴

۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۲,۲۰۶ (سی و دو هزار و دویست و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۲,۲۰۶

۱۴۹

۰.۴۶

11:20

۳۲,۰۵۷

۳۱۶

۰.۹۸

روز قبل

۳۱,۷۴۱

-۳۴

-۰.۱۱

۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۲۸۰ تومان افزایش، ۳۸,۴۳۸ (سی و هشت هزار و چهارصد و سی و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۸,۴۳۸

۲۸۰

۰.۷۲

11:20

۳۸,۱۵۸

۲۹۰

۰.۷۵

روز قبل

۳۷,۸۶۸

-۴۰

-۰.۱۱

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۷,۸۱۰ (هفت هزار و هشتصد و ده ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۲۲,۶۰۴ (بیست و دو هزار و ششصد و چهار ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 12,515,000 (دوازده میلیون و پانصد و پانزده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۲,۵۱۵,۰۰۰

-۳۵,۰۰۰

-۰.۲۸

11:29

۱۲,۵۵۰,۰۰۰

۷۰,۰۰۰

۰.۵۵

روز قبل

۱۲,۴۸۰,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

۰.۵۲

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۴۲۰,۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد و بیست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۴۲۰,۰۰۰

-۳۰,۰۰۰

-۰.۴۷

11:31

۶,۴۵۰,۰۰۰

۵۰,۰۰۰

۰.۷۷

روز قبل

۶,۴۰۰,۰۰۰

۰

۰

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۱۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۷۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد